dijous, 12 de juliol de 2007

Hola! ès es primer pic que escric, de manera que me presentare. Som en Sebastià Oliver "Tià", i tenc una TREK serie 4400, com aquesta (mas o menos, un poquet més bruta...):


Bueno, ara que ja me presentat, dire que después de sa lesió que vaig sufrir i despues d'un més i mig de no fer res, vaig decidir treure es rovell i sa pols a sa bicicleta y anar a fer una volta. Sa putada es que jo tenia més rovell des que me pensava. Sobre tot men vaig adonar quan me cosatava pujar ses escaleres de can Jordi per anar-li a contar sa proesa de fer 20 Km. jeje!!

Bé, sa bona noticia es que es genoll està a nes 95% i com a bons pedaletjadors podem comensar a agafar pedals, jaja!!

Per cert, jo convoc una escurció dissapte horabaixa, podem pujar a nes castell i tirarmos fins a nes port, i después... ja vorem, jo allà i tenc una casa, jaja!! a lo millor quedare a jeure ja. Au, esper noticies. Fins aviat!!

dilluns, 9 de juliol de 2007

Si al·lots, encara som vius

Bones a totes i tots. Com heu vist, desprès d'aquella excursió que fou tan accidentada pen jordiet nostro hem fet una una aturada tècnica per varis motius. Sa pardaleria ha estat un dels motius més importants, encara que n'hi ha haguts d'altres. Entre els que hem tengut hi ha sa baixa tècnica d'en tia per un mal de genoll, s'acollonament que duia en jordi a damunt desprès d'aquells esclats variats, els estudis que ens han eclipsat totalment (realment era fer com qui estudiar a davant s'ordinador) i, sobretot, que es nostre guia ha intentat dimitir com a 7 o 20 vegades com a mínim. S'ha de dir que es nostre guia en cap (toni, t'estimam) ha estat s'únic que ha continuat anant a fer voltes i que ha anat preparant excursionetes per dur-mos-hi si tornam a partir amb ses nostres sortides.
No se si a sa presentació ho vaig dir, però entre un dels motius hi havia el fet de posar-nos un poc en forma i exercitar un poc es cos per a passar d'una única abdominal (que realment se diu "michelin" o mua en bon mallorquí) a tenir-les almanco un poc més diferenciables des greix. A causa d'aquesta aturada hem acabat enviant a la merda lo de s'operació bikini (que pel nostre cas seria més una missió impossible, que res...) i clar...ara n'hi ha que estan una mica (sa veritat és que no massa) empagueits d'anar a sa platja.
Be, desprès d'aquesta "breu" explicació del que hem fet durant la nostra absencia, anem a fer un parell d'aclariments i propostes:
  • Acabats els examens i començades ses festes, com a bons pedalejadors de barra que som tots, vos convocam per a anar a totes quantes festes descobriguem que se fan per mallorca. Vos convid a tots per tal que mos aneu diguent ses que vos puguin pareixer interessants.
  • Fet s'aclariment més important segons el meu parer, dir que qualque horabaixa que estam avorrits mos dedicam a montar una xarxa a Cala Marçal per fer com qui juga a volei platja (dic fer com qui perquè no en tenim ni idea). Si hi ha voluntàries o voluntaris (millor si són de ses primeres que dels segons) estam oberts a aprendre i a que mos n'ensenyin com toca.
  • Ara que ja no estam tan ocupats, mos tornam a plantejar tornar a fer excursions. En Tià ja està casi al 100% recuperat, en jordi ja no passa tanta pena, i en toni té moltes ganes de tornar a fer de guia (per favor no diguis lo contrari ehhh..), o sigui que els altres ja vos podeu començar a preparar. Esperam que si ses ressaques no són molt grosses, hi anirem bastant aquest estiu, o sigui que si vos interessa, anirem afegint propostes cada vegada que en tenguem.
  • Com a grup d'arreplegats, en teoria mos haviem de presentar, però s'únic que ho ha 1/2 fet ha estat en SUPER-ESPINETE jordi nostro. Vos deman que, per favor, mos anem presentant tots, i així almanco sa gent sabrà de qui enriure-sen per es carrer. Au va, mem qui serà es primer, que tendrà un parell (parell català, que es mallorquí tothom sap que va de 2 a 5) de combinats pagats, encara no se sap on ni quan, però els hi tendrà.
Ja per acabar amb això, me queda disculpar-me per es temps que hem estat sense contar-vos un poc de sa nostra vida. Això si, si no hi hem anat ha estat per pura pardaleria, que per qualque cosa som un grup de quatre arreplegats amb una mica de temps per perdre.
Au al·lots, salut i que ses gateres no siguin molt grosses. I ja sabeu, si vos conten que heu fet qualque cosa de gatera i no vos n'enrecordau, vos estan prenguent es pel. Com va dir un gran filòsof felanitxer:
"Si no es recorda és que no ha passat"

Que es ventre no s'eixug